Asignaturas

Primer cuatrimestre

1. Matemáticas. Cálculo I. (E.E.  Telecomunicación)

Guia de la materia

Documentos de la materia (Faitic)

2. Matemáticas. Cálculo I. (E.E.  Industrial)

Guia de la materia

Documentos de la materia (Faitic)

Segundo cuatrimestre

Departamento de Matemática Aplicada II
Universidade de Vigo

E.E. Telecomunicación | Campus Marcosende | 36310 Vigo

Teléfono: +34 986 81 21 50 | Fax: +34 986 81 21 16 | correo electrónico: rgon(at)dma.uvigo.es

© 2014-2018 Ramón González Rodríguez.